Nieuws

Het Belevingserf Oosterwolde

In Oosterwolde (Gld.) is aan de Oostendorperstraatweg 65 een mooi erf gelegen van ruim 1 ha, waarop een prachtige, monumentale T-boerderij en een voormalige vee- en hooischuur staan. ’s Heeren Loo huurt de boerderij met erf van de eigenaar, stichting Boei, en biedt op deze locatie werk- en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking die woonachtig zijn in de directe omgeving. De locatie krijgt de naam ‘Op ’t Schroat’ – wat verwijst naar de smalle strook grond waarop de boerderij van oudsher staat – en biedt mogelijkheden voor uiteenlopende werkzaamheden zoals het verzorgen van dieren, buitenwerk, atelier, een winkel met streek- en eigengemaakte producten. Ook is de locatie een toeristisch rustpunt. In 2014 bedacht één van de begeleiders van de dagbesteding, dat er een inrichtingsplan moest komen voor het erf, want de cliënten reageerden erg goed op de rust, de ruimte en de dieren. Tijdens een spontane ontmoeting met Jennie Schuiling van Op ’t Eekt Groenontwerp ontstaat het idee om daadwerkelijk dit plan te gaan uitwerken. Er wordt gepraat met de cliënten en het blijkt dat zij een voorkeur hebben voor werken met dieren, houtbewerking, een moestuin, een bloementuin en bediening. Op basis van deze wensen, de gesprekken met de leiding van de dagbesteding en de randvoorwaarden van de gemeente Oldebroek wordt er (kosteloos) een ontwerp gemaakt en gepresenteerd aan de gemeente Oldebroek, stichting Boei en ’s Heeren Loo. Na de positieve ontvangst hiervan is het ontwerp tijdens de jaarlijkse infoavond onder de aandacht gebracht van Dorpsbelangen Oosterwolde en is een samenwerking hiermee aangegaan. Er wordt dan besloten dat het plan ook vrij toegankelijk zal zijn voor inwoners van Oosterwolde. Met de gemeente Oldebroek wordt contact gelegd en in het kader van Oldebroek voor Mekaar wordt het project onder de aandacht gebracht van de bevolking. Het is de bedoeling dat het erf een plaats van verbinding wordt voor jong en oud, cliënten en bezoekers. Naast het nuttigen van thee/koffie op het vlinderterras kunnen bezoekers genieten van wat het erf biedt: een moestuin, een aantal dierenweides, een zandbak, een jeu de boules baan, een speelplaats met zand en water, een blotevoetenpad en een plek met kleurbeleving. Genoeg te beleven dus! De cliënten gaan meehelpen aan de opbouw van het belevingserf en leveren daarna een actieve bijdrage aan het geheel. Het aangaan van contacten met bezoekers is een waardevolle aanvulling op de dagelijkse bezigheden. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen op het erf. Hebt u interesse en/of heeft u vragen hierover: loopt u eens vrijblijvend naar binnen op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur of meldt u zich aan!

http://www.oldebroekvoormekaar.nl/project-reactie.php?initiatief_id=22

 

Gezamenlijk persbericht dorpsgroep ’t Loo, Oosterwolde en gemeente Oldebroek

 

 

Bron: de Stentor – Sandra Veltmaat 24-10-18 – Het openbaar groen in Oosterwolde en ‘t Loo wordt niet door de gemeente onderhouden. Sinds drie jaar zijn Dorpsbelang Oosterwolde en de Klankbordgroep het Loo zelf verantwoordelijk

Het bijbehorende budget voor beheer van het openbaar groen is overgedragen aan de lokale samenleving. Met als voordeel dat als er geld overblijft, dat ook aan het eigen dorp besteed kan worden. Voor ‘t Loo is ruim 12.000 euro jaarlijks beschikbaar. Oosterwolde krijgt een bedrag van ruim 20.000 euro voor het groenonderhoud.

Lees verder:burgerbegroting-in-oldebroek-bewoners-maaien-zelf-de-bermen-even-mee

 

’t Loo en Oosterwolde starten met pilot burgerbegroting

 

Oldebroek, 20 februari 2015 De Klankbordgroep ’t Loo en Dorpsbelang Oosterwolde en

burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek hebben het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van de pilot Burgerbegroting. Door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen gaan de beide dorpsgroepen dit jaar zelf beslissen over de uitvoering van het onderhoud van het openbaar groen en meebeslissen bij het wegenonderhoud.

 

In het afgelopen jaar hebben de beide dorpsgroepen uit ’t Loo en Oosterwolde met de gemeente Oldebroek de mogelijkheden verkend om een grotere rol te gaan spelen bij het beheer van de leefomgeving. Denk aan het onderhoud en beheer van openbaar groen, wegen, straatmeubilair of speelterreinen.

 

Beide dorpen kiezen voor het zelf regelen van het beheer van de groenstroken. Het onderhoud voeren zij samen uit met inwoners, verenigingen en plaatselijke aannemers. De uitvoering van de werkzaamheden gaat in overleg met de gemeente, die uitsluitend een toetsende rol heeft. Bij het wegenonderhoud krijgen de dorpsgroepen een belangrijke meebeslissende rol. Jaarlijks zullen afspraken worden gemaakt over de volgorde van de uitvoerende werkzaamheden voor groot onderhoud en vervanging. De dorpsgroepen zorgen voor de communicatie over groen en wegen naar de dorpsbewoners.

 

Meebeslissen en zelfwerkzaamheid

Bij het begrip ‘burgerbegroting’ gaat het om het (mee)beslissen door burgers over de inzet van  gelden op de gemeentebegroting. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is tevreden: “De Burgerbegroting laat heel concreet zien waar de samenleving door zelfwerkzaamheid toe in staat is.

Voor de gemeente is het een duidelijk voorbeeld van het loslaten van taken en bevoegdheden, door deze aan inwoners toe te vertrouwen zónder het over de schutting te gooien”. De beide voorzitters, Nanne Schoonhoven (Oosterwolde) en Dirk Fobbe (’t Loo), zijn enthousiast en staan, samen met  de andere leden van de beide dorpsgroepen te popelen om de werkzaamheden op te pakken: “Nu we één keer zo ver zijn willen we ook graag aan de slag. Ook op andere gebieden zoeken we naar mogelijkheden om onze verantwoordelijkheid uit te breiden”.

 

Oldebroek loopt landelijk voorop

Burgemeester Hoogendoorn benadrukt dat Oldebroek met deze werkwijze landelijk voorop loopt: “Ik ben trots op beide dorpen, die de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving met zoveel enthousiasme hebben opgepakt. Oldebroek is met deze werkwijze landelijk gezien duidelijk een voorloper. De korte periode van voorbereiding en de concreetheid van de plannen zijn volgens externe adviseurs verrassend te noemen.”

 

De pilot Burgerbegroting voor de fysieke leefomgeving wordt eind 2015 geëvalueerd. Dan worden ook adviezen gedaan voor de overige dorpen in de gemeente. Bovendien zal ook de betrokkenheid bij de sociaal maatschappelijke thema’s in de dorpen worden vergroot.

 

 

Noot voor de redactie:

 

De foto in de bijlage is vrij van rechten te gebruiken.

 

Meer informatie?

 

  • Contactpersoon dorpsgroep ’t Loo, Dirk Fobbe, tel. 06‐31537531

  • Contactpersoon dorpsgroep Oosterwolde, Nanne Schoonhoven, tel. 06‐20791038

  • Gemeente Oldebroek, projectleider, Cees Veldman, tel. 06‐54968827

 20150220 PERSBERICHT t Loo en Oosterwolde starten pilot burgerbegroting