Belevingserf Op ‘t Schroat

Het Belevingserf Oosterwolde

In Oosterwolde (Gld.) is aan de Oostendorperstraatweg 65 een mooi erf gelegen van ruim 1 ha, waarop een prachtige, monumentale T-boerderij en een voormalige vee- en hooischuur staan. ’s Heeren Loo huurt de boerderij met erf van de eigenaar, stichting Boei, en biedt op deze locatie werk- en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking die woonachtig zijn in de directe omgeving. De locatie krijgt de naam ‘Op ’t Schroat’ – wat verwijst naar de smalle strook grond waarop de boerderij van oudsher staat – en biedt mogelijkheden voor uiteenlopende werkzaamheden zoals het verzorgen van dieren, buitenwerk, atelier, een winkel met streek- en eigengemaakte producten. Ook is de locatie een toeristisch rustpunt. In 2014 bedacht één van de begeleiders van de dagbesteding, dat er een inrichtingsplan moest komen voor het erf, want de cliënten reageerden erg goed op de rust, de ruimte en de dieren. Tijdens een spontane ontmoeting met Jennie Schuiling van Op ’t Eekt Groenontwerp ontstaat het idee om daadwerkelijk dit plan te gaan uitwerken. Er wordt gepraat met de cliënten en het blijkt dat zij een voorkeur hebben voor werken met dieren, houtbewerking, een moestuin, een bloementuin en bediening. Op basis van deze wensen, de gesprekken met de leiding van de dagbesteding en de randvoorwaarden van de gemeente Oldebroek wordt er (kosteloos) een ontwerp gemaakt en gepresenteerd aan de gemeente Oldebroek, stichting Boei en ’s Heeren Loo. Na de positieve ontvangst hiervan is het ontwerp tijdens de jaarlijkse infoavond onder de aandacht gebracht van Dorpsbelangen Oosterwolde en is een samenwerking hiermee aangegaan. Er wordt dan besloten dat het plan ook vrij toegankelijk zal zijn voor inwoners van Oosterwolde. Met de gemeente Oldebroek wordt contact gelegd en in het kader van Oldebroek voor Mekaar wordt het project onder de aandacht gebracht van de bevolking. Het is de bedoeling dat het erf een plaats van verbinding wordt voor jong en oud, cliënten en bezoekers. Naast het nuttigen van thee/koffie op het vlinderterras kunnen bezoekers genieten van wat het erf biedt: een moestuin, een aantal dierenweides, een zandbak, een jeu de boules baan, een speelplaats met zand en water, een blotevoetenpad en een plek met kleurbeleving. Genoeg te beleven dus! De cliënten gaan meehelpen aan de opbouw van het belevingserf en leveren daarna een actieve bijdrage aan het geheel. Het aangaan van contacten met bezoekers is een waardevolle aanvulling op de dagelijkse bezigheden. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen op het erf. Hebt u interesse en/of heeft u vragen hierover: loopt u eens vrijblijvend naar binnen op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur of meldt u zich aan!

http://www.oldebroekvoormekaar.nl/project-reactie.php?initiatief_id=22