Oosterwolde

Oosterwolde is een Nederlands kerkdorp dat hoort bij de Noord-Gelderse gemeente Oldebroek. De kern van het dorp had in 2016 983 inwoners, met de buitengebieden meegerekend had Oosterwolde 2151 inwoners in 2016 (bron: gemeente Oldebroek).

Naam
De naam betekent Oosterwoud. Dus het bos in het oosten.

Geschiedenis
Op 28 mei 1360 gaf graaf Reinald van Gelre een dijkrecht aan o.a. de bewoners van Oosterwolde. In 1377 verleende Arnold van Horne, bisschop van Utrecht, vergunning om de Gelderse gracht te graven als grensscheiding tussen Kamperveen en Oosterwolde. De historische buitenplaats Morren werd aan het einde van de 17de eeuw gebouwd op de plaats van een veel oudere hofstede of spyker. Vermoedelijk zijn restanten van dit oudere huis nog in het huis bewaard gebleven.

In 1798 werd Oosterwolde opgenomen in de gemeente Nunspeet. In 1806 ging het op in de mairie Doornspijk. Het werd daarna een eigen gemeente van 1 januari 1812 tot 1 januari 1818. De kern van het dorp had in 2005 830 inwoners, met de buitengebieden meegerekend had Oosterwolde 2170 inwoners in 2005.

Archieven
De protestantse Doopregisters beginnen in 1702, zie ook deze link DTB-Oosterwolde.
De Burgerlijke Stand is te vinden op deze link BS-Oosterwolde.