Home

Beste mede-Oosterwoldenaar,

De Stichting Dorpsbelang Oosterwolde zet zich in voor alle inwoners van Oosterwolde (GLD). Wellicht bent u al lid maar in ieder geval inwoner van ons prachtige dorp, en daarom willen wij u op de hoogte stellen van wat wij zoal doen.

 • Woningbouw Oosterwolde; Oosterwolde is een dorp dat leeft, dat groeit en een bruisend verenigingsleven heeft. Kortom, een fijn dorp om in te wonen. Met het plan Hart van Oosterwolde willen we zorgen dat we dit behouden voor nu en in de toekomst.
  Het Hart van Oosterwolde is een gezamenlijk initiatief van dorpshuis De Heerdt, VSCO’61, stichting Dorpsbelang en stichting Sportvoorzieningen Oosterwolde. Met het Hart van Oosterwolde zorgen we voor een centralisatie van onze activiteiten en een centrale pleinfunctie. Alle voorzieningen die nu op diverse locaties in het dorp verdeeld zijn, komen straks samen. Om een toekomstbestendig dorp te blijven, zullen we als dorp onze krachten moeten bundelen. Het is daarom van belang dat we een plek creëren waar we elkaar kunnen versterken. Maar wellicht wel het belangrijkste: we creëren een ontmoetingsplaats, voor jong en oud, sportgericht of juist gericht op de culturele activiteiten. In het plan is rekening gehouden met het realiseren van woningbouw. Meerdere woningbouwinitiatieven staan inmiddels op de agenda in het dorp. Initiatieven die, mits er goed wordt samengewerkt, elkaar niet beconcurreren, maar juist versterken. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.hartvanoosterwolde.nl.
 • Gymzaal bij de Heerdt; Dorpsbelang is intermediair en initiatiefnemer voor de Gemeente Oldebroek, de Heerdt, Chr. Muziekver. David, PKN Kerk en Herst. Hervormde Kerk en VSCO ‘61 in de plannen ten aanzien van de huidige gymzaal en een nieuwe sporthal op sportcomplex de Heughte.
 • Veiligheid; We zijn actief betrokken bij het vergroten van de verkeersveiligheid in en rondom de kern van Oosterwolde door regelmatig overleg met de gemeente.
 • Ook vinden wij dat verkeersveiligheid een zaak is voor alle inwoners van Oosterwolde. Laten we op onze snelheid letten, zowel het zakelijk- , landbouw- als particulier verkeer!
 • Bingo voor senioren; Vier maal per jaar organiseren we activiteiten voor de senioren in Oosterwolde, o.a. bingo, broodmaaltijd e.d.
 • Alle inwoners van 60 jaar en ouder zijn hierbij welkom. Deelname aan de bingo is gratis. Voor de broodmaaltijd wordt een geringe bijdrage gevraagd en is opgave vooraf noodzakelijk. Opgave bij Willy van Asselt, tel. 621821.
 • Burgerparticipatie; In het kader van Oldebroek voor mekaar heeft Dorpsbelang succesvol deelgenomen aan een pilot met de gemeente Oldebroek ten aanzien van het in eigen hand nemen van het groenonderhoud in ons dorp. Inmiddels is afgesproken dat deze pilot wordt verlengd. Alle betrokkenen zoals aannemers, bewoners en gemeente zijn erg tevreden over het resultaat. Ook hebben wij een parkje kunnen aanleggen ter hoogte van de Rabobank.
 • Daarnaast gebruikt de gemeente Oldebroek onze stichting regelmatig als klankbord in voorkomende kwesties.
 • Informatieavonden; Ieder jaar houden we een informatieavond voor Oosterwolde met aansprekende thema’s en sprekers. De laatste informatieavond was woensdag 6 april jl. met als thema verkeersinfomatie van de gemeente. 
 • Nieuwe inwoners; Alle nieuwe inwoners van ons dorp krijgen een mooie welkomstkaars. Help ons mee en meld nieuwkomers aan via onze website. En alle nieuw geborenen krijgen een leuk rompertje.
 • Sinterklaas; Dorpsbelang maakt de intocht van Sinterklaas in Oosterwolde mede mogelijk door een jaarlijkse bijdrage. De organisatie is in handen van Oranje Comite Oosterwolde.
 • Diversen; We zijn betrokken bij het opstellen van een kapplan voor de bomen in de kern van ons dorp. Daarnaast bij de ontwikkeling van een belevingserf op de locatie Op ’t Schroat aan de Oostendorperstraatweg. We zijn plannen aan het ontwikkelen om ons dorp te verfraaien. We hebben meegewerkt aan de Loco film Oldebroek in de Kern. Tenslotte ondersteunen wij financieel diverse projecten en instanties.Stichting Dorpsbelang Oosterwolde zet zich dus in voor alle inwoners van Oosterwolde met als thema’s Wonen, Verkeersveiligheid, Cultuur en welzijn. Kortom, het gaat om het vergroten van de leefbaarheid van ons mooie dorp. Het belang van Oosterwolde is ons aller belang.
 • Alle activiteiten voor u worden uit eigen middelen betaald, uw steun is hard nodig. Word ook lid van Dorpsbelang Oosterwolde voor €7,50,- per jaar en meld u aan. Zie onder Lidmaatschap.