Hart van Oosterwolde – 22 november

Beste dorpsbewoners,

Op donderdag 22 november is een toelichtingsavond over het plan Hart van Oosterwolde.
Voor up to date informatie over en de ontwikkelingen van het plan Hart van Oosterwolde verwijzen wij graag naar de site Hart van Oosterwolde.