Home

Beste mede-Oosterwoldenaar,

 

De Stichting Dorpsbelang Oosterwolde zet zich in voor alle inwoners van Oosterwolde. Wellicht bent u al lid maar in ieder geval inwoner van ons prachtige dorp, en daarom willen wij u op de hoogte stellen van wat wij zoal doen.

 

 • Woningbouw Oosterwolde; wij hebben ons nadrukkelijk bezig gehouden met de locatie Roezemoes onder de vlag van Collectief Particulier Ondernemerschap, hier zullen 4 woningen worden gebouwd. Momenteel zijn wij in vergevorderd stadium voor de lokatie Eikenhof, hier zullen 8 woningen worden gebouwd. Ook voor de verdere toekomst zijn wij doorlopend in gesprek met de Gemeente Oldebroek.

 • Gymzaal bij de Heerdt; Dorpsbelang is intermediair en initiatiefnemer voor de Gemeente Oldebroek, de Heerdt, Chr. Muziekver. David, PKN Kerk en Herst. Hervormde Kerk en VSCO ‘61 in de plannen ten aanzien van de huidige gymzaal en een nieuwe sporthal op sportcomplex de Heughte.

 • Veiligheid; We zijn actief betrokken bij het vergroten van de verkeersveiligheid in en rondom de kern van Oosterwolde door regelmatig overleg met de gemeente.

  Ook vinden wij dat verkeersveiligheid een zaak is voor alle inwoners van Oosterwolde. Laten we op onze snelheid letten, zowel het zakelijk- , landbouw- als particulier verkeer!

 • Bingo voor senioren; Vier maal per jaar organiseren we activiteiten voor de senioren in Oosterwolde, o.a. bingo, broodmaaltijd e.d.

  Alle inwoners van 60 jaar en ouder zijn hierbij welkom. Deelname aan de bingo is gratis. Voor de broodmaaltijd wordt een geringe bijdrage gevraagd en is opgave vooraf noodzakelijk. Opgave bij Willy van Asselt, tel. 621821.

 • Burgerparticipatie; In het kader van Oldebroek voor mekaar heeft Dorpsbelang succesvol deelgenomen aan een pilot met de gemeente Oldebroek ten aanzien van het in eigen hand nemen van het groenonderhoud in ons dorp. Inmiddels is afgesproken dat deze pilot wordt verlengd. Alle betrokkenen zoals aannemers, bewoners en gemeente zijn erg tevreden over het resultaat. Ook hebben wij een parkje kunnen aanleggen ter hoogte van de Rabobank.

  Daarnaast gebruikt de gemeente Oldebroek onze stichting regelmatig als klankbord in voorkomende kwesties.

 • Informatieavonden; Ieder jaar houden we een informatieavond voor Oosterwolde met aansprekende thema’s en sprekers. In 2015 was dit op 26 mei. De eerstvolgende informatieavond zal in maart 2017 worden georganiseerd.

 • Nieuwe inwoners; Alle nieuwe inwoners van ons dorp krijgen een mooie welkomstkaars. Help ons mee en meld nieuwkomers aan via onze website.

 • Jaarlijkse Bluesnight; Dit jaar was dat op vrijdag 26 februari 2016,de 10e Bluesnight met de geweldige Veldman Brothers en gasten.

 • Sinterklaas; Dorpsbelang heeft ervoor gezorgd dat de intocht van Sinterklaas in Oosterwolde nog steeds kan doorgaan, ook afgelopen jaar weer in november.

 • Diversen; We zijn betrokken bij het opstellen van een kapplan voor de bomen in de kern van ons dorp. Daarnaast bij de ontwikkeling van een belevingserf op de locatie Op ’t Schroat aan de Oostendorperstraatweg. We zijn plannen aan het ontwikkelen om ons dorp te verfraaien. We hebben meegewerkt aan de Loco film Oldebroek in de Kern. Tenslotte ondersteunen wij financieel diverse projecten en instanties.

   

  Stichting Dorpsbelang Oosterwolde zet zich dus in voor alle inwoners van Oosterwolde met als thema’s Wonen, Verkeersveiligheid, Cultuur en welzijn. Kortom, het gaat om het vergroten van de leefbaarheid van ons mooie dorp. Het belang van Oosterwolde is ons aller belang.

   

  Alle activiteiten voor u worden uit eigen middelen betaald, uw steun is hard nodig. Word ook lid van Dorpsbelang Oosterwolde voor €7,50,- per jaar en meld u aan. Zie onder Lidmaatschap.